پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهینه از سامانه پژوهان، خواهشمند است از مرورگرهای به روز شده (انتخاب اول-Chrome) و یا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نمایید. سپاسگزاریم.

اطلاعات کلی

پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهینه از سامانه پژوهان، خواهشمند است از مرورگرهای به روز شده (انتخاب اول-Chrome) و یا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نمایید. سپاسگزاریم.

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
aa.jpg78K1396/05/30   10:42:55977121دانلود
 

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد